HARP OKULU HASTANE VE REVİR BİNASI İNŞAATI PROJESİ,
BAKÜ-AZERBAYCAN 1999

Azerbaycan'da Bakü şehrinde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Harp Okulu bünyesinde yapılan Hastane ve Revir binası projesidir. Proje Türkiye - Azerbaycan Askeri İşbirliği ve Koordinasyon Kurul Başkanlığı tarafından yaptırılmıştır.

Proje kapsamında mevcut tarihi bir bina proje esaslarına göre yeniden planlanmış, revir haline dönüştürülerek "Anahtar Teslimi" esaslarında tasarlanmış ve inşaa edilmiştir. Yaklaşık 2,000 m2 kapalı inşaat alanı olan binada hasta kabul, doktor ve muayene odaları, röntgen bölümü, laboratuvar, 50 kişi kapasiteli hasta yatakhaneleri, tecrit odası, mutfak ve kafeterya, teknik bölümler ve depolar bulunmaktadır. İnşaat Avrupa standartları (TSE, DIN, ASTM, CE) esas alınarak tasarlanmış ve inşaa edilmiştir. Proje kapsamında tüm mobilya, ekipman ve techizat temin ve monte edilmiştir.