T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI, GÜMRÜKLERİN MODERNİZASYONU VE OTOMASYONU PROJESİ,
TÜRKİYE GENELİNDE 2000-2001

Türkiye genelinde 51 noktada yer alan gümrük noktalarının modernizasyonu ve otomasyonu projesidir. Dünya Bankası finansmanlı proje 1999 yılında T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı tarafından ihale edilmiş, ihale KOÇ-SİSTEM ve UTM işbirliği gurubu tarafından kazanılmıştır.

2000 ve 2001 yılları boyunca iki yıl sürecek proje kapsamında 51 noktada yer alan gümrük noktaları Avrupa standartlarında (TSE, DIN, ASTM, ISO, CE) tasarlanmıştır ve inşaatları devam etmektedir. Güvenlik ve yangından korunma tedbirleri en üst düzeyde tasarlanan projede, gümrük noktalarının tümünün bir bilgisayar ağı ile birbirine bağlanması, aynı sistem dahilinde özel olarak hazırlatılmış bir yazılım ve veri tabanı ile kusursuz ve hızlı işlemesi ve çalışılması esas alınmıştır. Bilgisayar techizatları ile işletim yazılımı ve veri tabanı sistemi hariç tüm proje "Anahtar Teslimi" esaslarında UTM tarafından gerçekleştirilmekte, mobilya, techizat ve ekipman temin ve monte edilmektedir.