T.C. ADALET BAKANLIĞI ÖZEL TİP CEZAEVLERİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ PROJESİ, ANKARA-TÜRKİYE 1998

T.C. Adalet Bakanlığı tarafından TÜSTAŞ A.Ş.'ye ana müşavirlik hizmeti verilen proje "Anahtar Teslimi" esaslarında UTM tarafından gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamında, Türkiye'nin genelinde yapılması planlanan mevcut koğuş sistemli cezaevlerinin tasviyesi ve hücre tipi özel cezaevlerine geçişi sağlayacak ve ülke genelinde ihale edilecek projeye ait tüm ön projelendirme, teknik ve ekonomik fizibilite çalışmaları, inşaat iş programı ve proje yönetimi kriterleri, genel, idari ve teknik şartnameler, ihale şartnamesi ve tipik ön proje çalışmaları, dünya standartları esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Cezaevleri ile birlikte aynı çalışmalar giriş ve ziyaret binaları, güvenlik binaları, çevre güvenlik duvarı, hizmet binaları ve lojmanlar için de yapılmıştır.