BEDAŞ - AVRUPA YAKASI ELEKTRİFİKASYON PROJESİ
İSTANBUL-TÜRKİYE 1996

İstanbul Avrupa Yakası Elektrifikasyon Projesi kapsamında TUBİTAK tarafından yürütülen ve BEDAŞ Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye ait projenin teknik danışmanlık ve fizibilite çalışmaları ile ön projelendirme işleri UTM tarafından yapılmıştır.