AZERBAYCAN JANDARMA KUVVETLERİ KOĞUŞ
BİNASI İNŞAATI PROJESİ, BAKÜ-AZERBAYCAN 1999

Azerbaycan'da Bakü şehrindeki Gala bölgesinde, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yapılan Jandarma Kuvvetleri kışla ve koğuş binası projesidir. Proje Türkiye-Azerbaycan Askeri İşbirliği ve Koordinasyon Kurul Başkanlığı tarafından yaptırılmıştır.

Binanın mimari, statik, elektrik ve mekanik sistemleri UTM tarafından tasarlanmış ve "Anahtar Teslimi" esaslarında inşaa edilmiştir. Yaklaşık 2,500 m2 kapalı inşaat alanı olan betonarme bina Komutan Odası, idari ofisler, mutfak ve yemekhane, silahlık, 200 asker kapasiteli yatakhaneler, teknik odalar ve depolardan oluşmaktadır. İnşaat TSE standartlarına göre planlanmış ve inşaa edilmiştir.